Terminliste

Terminlisten er en oversikt over aktiviteter i klubben i løpet av 2024.
NB! Endringer vil forekomme! Dette skyldes at vi også har mange eksterne aktiviteter og arrangører å forholde oss til.

Klubbens medlemmer vil også motta månedlige nyhetsbrev med oppdateringer og detaljer på ulike arrangement, treninger, samlinger og lignende.

Can’t see the plandisc? Click here

Vi anbefaler å trykke seg inn på linken til PlanDisk, og se på årshjulet som en liste.