Politiattest

Krav om politiattest i Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen.

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle klubber innenfor all idrett i hele Norge skal kreve politiattester for å sikre tryggere treninger for alle. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Prosess for håndtering av politiattest

I Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med styret og vår hovedansvarlige for politiattester:

  • Nassima Chambi
  • E-post: nassimachambia (at) yahoo.fr / nassima (at) keumgangteam.net
  • Telefon: 476 61 091

Som vara for Nassima kan også klubbens leder kontaktes:

  • Werner Lindgård
  • E-post: werner (at) keumgangteam.net
  • Telefon: 971 14 131

Begge representanter har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Nassima Chambi sender søknaden til politiet.
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Nassima Chambi, som registrerer «ok».

Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen styret i Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen.