Om oss

Om klubben

Vi er en klubb som holder til på Ila skole, like ved St.Hanshaugen i Oslo.
Vi har ca. 90 aktive utøvere i alderen 6 – 60 år.

Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen er en av flere klubber tilsluttet Keum Gang Taekwondo – Norge.
Klubben er også tilsluttet Norges Kampsportforbund.

Keum Gang; ”Jeg vil gjøre mitt beste for å være som en diamant. Like sterk i kroppen, like klar i hodet, like ren i hjertet og like uknuselig i viljen”

_______________________________________________________________________________

Sportslig plan

Her kan du lese klubbens sportslige plan.

I tillegg til den sportslige planen har vi en del tema vi ønsker at alle våre medlemmer skal kjenne til:

  • Organisasjonskart. Ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner vi forholder oss til.

_______________________________________________________________________________

Årsberettninger

Årsberettning 2017

Årsberettning 2016

Årsberettning 2015

Årsberettning 2014

Årsberettning 2013

Årsberettning 2012

Årsberettning 2011

Årsberettning 2010

_______________________________________________________________________________

Grasrotandelen

I forbindelse med grasrotandelen er klubbens org.nr: 996 557 383

_______________________________________________________________________________

Politiattest
Krav om politiattest i Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Leder: Werner Lindgård (info@keumgangteam.net / 971 14 131)
eller Nestleder: Nassima Chambi ()

og

Ansvarlig for politiattest : Nagib Hersi ().

Alle representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Leder Werner Lindgård eller nestleder Nassima Chambi sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til leder Werner Lindgård eller nestleder Nassima Chambi i tillegg til ansvarlig for politiattester Nagib Hersi.
Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen.