10 års jubileum og Gradering

Noe som har skjedd i det siste er:

Klubben har fylt 10 år. Det ble masse god mat, litt oppvisning, en liten tale og noen gaver som ble utdelt.

Gradering:

Som hvert eneste år så har vi vintergradering hvor Karl Erik kommer bort til oss. Nok en gang har graderingen vært suksess hvor alle sammen består graderingen.